การตรวจสุขภาพประจำปี สำคัญอย่างไร?

ปกติเราทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งหากไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะทุกวันนี้ปัจจัยภายนอกต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทีละน้อยโดยที่เราไม่อาจทราบได้ เช่น มลภาวะฝุ่น PM 2.5  ควันพิษจากท่อไอเสีย สารเคมีและสารก่อมะเร็งที่ตกค้างในผักและผลไม้  โรคระบาด เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคโควิด-19 (Covid-19) และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ในตัวบุคคลเอง เช่น โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม รวมไปถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น การออกกำลังกายน้อยลง ทานอาหารเก่งขึ้น สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น มีความเครียดสะสมมากขึ้น พักผ่อนน้อย  ดังนั้น การดูแลตัวเองที่มีประสิทธิภาพ คือ การป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค ด้วยการตรวจสุขภาพประจำปี ที่จะสามารถทำให้พบเจอสิ่งผิดปกติในร่างกายได้ก่อนที่จะลุกลามจนยากเกินรักษา 

การตรวจสุขภาพ เป็นสิ่งที่ทุกเพศทุกวัยควรใส่ใจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อค้นหาความเสี่ยงการเกิดโรคและเพิ่มโอกาสการรักษา แล้วการตรวจสุขภาพในแต่ละครั้ง ควรตรวจหาความเสี่ยงของโรคอะไรบ้าง ?

กดเพื่อดูรายละเอียดแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี 
ความดันโลหิตสูง

#หลอดเลือดและหัวใจ เปรียบเสมือน “ท่อยาง” กับ “ปั๊มน้ำ”

1.ท่อยาง 4 หุนใหม่ๆ เปรียบเสมือนหลอดเลือดเด็กทารกเกิดใหม่ จะอ่อนนุ่มยืดหยุ่นดี ใส รูโตตามขนาดไม่มีตะกอน

2.ท่อยางใช้มา 5 ปี เปรียบได้เท่ากับหรือวัยรุ่น (อายุ 13-20 ปี) ท่อยางเริ่มแข็งตัว ยืดหยุ่นน้อย มีตะกอนตกในท่อยาง ยางเริ่มขุ่น ผนังเริ่มหนา รูท่อจะมีขนาดเริ่มเล็กลง เปรียบได้กับหลอดเลือดในวัยรุ่นก็มีสภาพเช่นเดียวกัน หรือ เริ่มแข็ง ยืดหยุ่นช้าลง รูหลอดเลือดเริ่มมีขนาดเล็กลง

3.ท่อยางใช้มา 10 ปี ท่อแข็งขึ้น หนาตัวขึ้นเพราะตะกอน ยืดหยุ่นน้อยลงไปมาก รูท่อเล็กลงเทียบได้กับหลอดเลือดคนวัยทำงาน อายุถึง 30-40 ปี ท่อหลอดเลือดเริ่มแข็ง ตะกอนจากคอเลสเตอรอล ตกเกาะผนังหลอดเลือดมาก รูเล็กลง  ปั๊มน้ำหรือหัวใจเริ่มต้องใช้แรงบีบสูงขึ้นตามลำดับ ฉะนั้นในช่วงอายุ 30-40 ปี เราจะพบว่าเริ่มเป็นความดันโลหิตสูง

#แนะนำควรตรวจสุขภาพประจำปี #วัดความดันโลหิต #เบาหวาน #ไขมันในเลือด สาเหตุของ #ความดันโลหิตสูง ก่อนที่จะเกิด #หลอดเลือดสมอง หรือ #หลอดเลือดหัวใจแตกหรืออุดตัน


ความดันโลหิตสูงเป็นอย่างไร

ความดันโลหิตสูง คือ ภาวะความดันในหลอดเลือดแดงสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 140/90 มม.ปรอท ขึ้นไป โดยวัดขณะนั่งพัก 5-10 นาที ที่ไม่ได้สูบบุรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ และได้ค่าสูงตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปในเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แบ่งระดับความรุนแรงของความดันโลหิตสูง ได้ดังนี้

ความดันโลหิตสูงแบ่งเป็น 2 ชนิด

อาการของโรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูงระยะแรกส่วนใหญ่ไม่มีอาการมีเพียงส่วนน้อยที่มีอาการและที่พบได้บ่อยคือ ปวดมึนท้ายทอยตึงที่ต้นคอ ปวดศีรษะ สำหรับผู้ที่มีความดันสูงรุนแรงอาจมีอาการ เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ใจสั่น มือเท้าชา ตามัว อัมพาต หรือเสียชีวิตเฉียบพลัน เป็นต้น


โรคนี้ถ้าไม่ได้รักษาเป็นเวลานานๆ ร่วมกับมีภาวะไขมันสูง สูบบุรี่ โรคเบาหวานที่ไม่ควบคุม น้ำตาลในเลือดที่สูงจะเร่งทำให้หลอดเลือดแดงเสื่อมโดยมีคราบไขมันพอกที่ผนังหลอดเลือดเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตีบ ก่อให้เกิดความเสียหายและทำให้เกิดอาการของภาวะแทรกซ้อนที่อวัยวะสำคัญได้แก่


วิธีการรักษา

เป้าหมายของการรักษาความดันโลหิตสูงชนิดปฐมภูมิคือการควบคุมความดันให้ต่ำกว่า 140/90 มม.ปรอท และผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือไตเรื้อรังควรควบคุมให้ต่ำกว่า


วันเบาหวานโลก ( World Diabetes Day ) วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี

โดย #อาการเบื้องต้นของโรคเบาหวาน

หากไม่รักษาหรือควบคุม อาจมีอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ดังนี้

ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะในเวลากลางคืน

รู้สึกกระหายน้ำมาก ต้องดื่มน้ำเยอะๆ

เหนื่อยล้า อ่อนเพลียรุนแรง

น้ำหนักลดแม้จะไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนัก

สายตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัดเจน

การป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน

#โรคเบาหวานชนิดที่ 1 ไม่สามารถป้องกันได้ ต้องรักษาด้วยการใช้ยาฉีดอินซูลินเข้าร่างกายเป็นประจำ โดยแพทย์จะเป็นผู้กำหนดว่าผู้ป่วยแต่ละรายต้องฉีดอินซูลินเข้าร่างกายปริมาณเท่าใด

#ส่วนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้ชีวิตประจำวันแบบดีต่อสุขภาพ เช่น ออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์สุขภาพดี อย่าปล่อยให้อ้วน ลงพุง สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าว ร่วมกับการกินยาตามแพทย์สั่ง หากคุณดูแลร่างกายดีๆ อาจไม่จำเป็นต้องกินยารักษาเบาหวานไปตลอด

ตรวจเบาหวานที่ยู คลินิกแล็บ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ ขอนแก่น


เชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คืออะไร ?

คือกลุ่มโรคที่เกิดจากการติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นโรคหรือคนที่ติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเพศทางช่องคลอด ทางปาก หรือทางทวารหนัก เดิมมีชื่อว่า “กามโรค” (venereal diseases) ในปัจจุบันมีการค้นพบโรคในกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” (sexually transmitted infections, STIs) โรคที่สำคัญคือ ซิฟิลิส หนองในแท้ หนองในเทียม เริม และเอชพีวี

ใครเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ?

คนที่มีกิจกรรมทางเพศบ่อย มีคู่นอนหลายคน อายุน้อย ไม่ใส่ถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธ์ เคยมีประวัติเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในอดีต ดื่มสุรา และใช้สารเสพติด


อาการของโรคที่พบได้ คือ

ตรวจดีเอ็นเอพ่อลูก  ตรวจดีเอ็นเอเพื่อรับรองบุตร   บิดามารดา-บุตร, พี่น้อง เครือญาติ  ตรวจดีเอ็นเอเพื่อความสบายใจ ตรวจ dna จากเส้นผม ชุดตรวจ dna ตรวจดีเอ็นเอ ทําบัตรประชาชน  ตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์สัญชาติไทย ตรวจเพื่อขอบัตรประชาชน ตรวจ DNA บิดา-ทารกในครรภ์  ตรวจ dna พ่อลูกในครรภ์ การพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ราคาตรวจดีเอ็นเอ ตรวจดีเอ็นเอโรงพยาบาลรัฐ ใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาทางกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐ   

ผลทดสอบแม่นยำ 99.9999% มีเอกสารรับรองใช้ทางราชการได้  ระยะเวลาดำเนินการ : 7 วันทำการ
รักษาความลับลูกค้า

มาตรฐานสากล รับรองผลโดยอาจารย์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลลูกค้าถูกเก็บเป็นความลับ  ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและรับรองผล โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์กว่า 10 ปี  สามารถจัดส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ และมีบริการเก็บตัวอย่างทั้งในและนอกสถานที่เพื่อความเป็นส่วนตัว สามารถใช้เป็นหลักฐานในคดีความหรือใช้ในชั้นศาลได้ 

กดเพื่อดูรายละเอียดการบริการตรวจดีเอ็นเอ

ประกันของ NIFTY

1. วงเงินชดเชยค่าเจาะน้ำคร่ำ ในกรณีที่ผลตรวจออกมาว่ามีความเสี่ยงสูงที่ลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรม (High risk) แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกในท้องจะเป็นดาวน์ซินโดรม จำเป็นต้องตรวจยืนยันด้วยการเจาะน้ำคร่ำ (Amniocentesis) ซึ่งทาง NIFTY จะเป็นผู้ออกค่าเจาะและค่าตรวจน้ำคร่ำให้ตามจริง โดยไม่เกินวงเงินดังกล่าว

NIFTY Focus 12,500 บาท

NIFTY Pro 25,000 บาท

2. วงเงินชดเชยกรณีผลลบลวง (False negative)

หลังคลอด 2,000,000 บาท

ก่อนคลอด 100,000 บาท

ครอบคลุมความผิดปกติที่ตรวจได้ในแต่ละ package รวมถึง duplication / deletion syndrome ที่มีขนาดมากกว่า 5 Mb (NIFTY Pro)


การตรวจ NIPT หรือ Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) คือการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดมารดา ที่สามารถคัดกรองความเสี่ยงของทารกในครรภ์ที่จะเกิดกลุ่มอาการดาวน์ หรือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมอื่นๆ การทดสอบโดยปกติ เลือดของมารดาจะมีชิ้นส่วนสารพันธุกรรมจากรกปน การทดสอบ NIPT นี้เป็นการตรวจคัดกรองที่ใช้ตัวอย่างเลือดมารดาเพียงเล็กน้อย การทดสอบนี้ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ ระยะรอผลการทดสอบภายใน 14 วัน 

เพียงเราเก็บเลือดของแม่ที่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป จะสามารถตรวจหาโรคทางพันธุกรรมจาก DNA ของลูกน้อยที่ปนออกมาในเลือดของคุณแม่ในระหว่างตั้งครรภ์ได้ โดยคุณแม่ไม่จำเป็นต้องเจาะน้ำคร่ำ ซึ่งมีความเสี่ยงและเจ็บตัวมากกว่า 

การตรวจนิฟตี้มีความแม่นยำกว่าการตรวจน้ำคร่ำหรือไม่?

ข้อมูลจากการวิจัยทางคลินิคพบว่า การตรวจนิฟตี้มีความไวในการตรวจหาโรคถึง 99% เทียบกับวิธีเจาะน้ำคร่ำร่วมกับการวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือด (QUAD test) ที่มีความไวเพียง 60% จากการทดสอบในอาสาสมัครหญิงตั้งครรภ์ 112,000 คน นอกจากนั้นยังพบว่าอัตราการตรวจผิดพลาดว่าเป็นโรคทั้งที่ไม่เป็นเหลือเพียง 0.1% เทียบกับวิธีเจาะน้ำคร่ำที่มีความผิดพลาดสูงถึง 5% ในปัจุบันมีคุณแม่ตั้งครรภ์มากกว่า 400,000 คนทั่วโลกเลือกวิธีการตรวจนิฟตี้ในการหาความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารก 

การตรวจนิฟตี้ หรือ NIFTY test คืออะไร ?

การทดสอบนิฟตี้ (NIFTY: Non-Invasive Fetal TrisomY test) คือวิธีการตรวจกรองหาลักษณะความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์มารดาโดยไม่ต้องเจาะน้ำคร่ำ เพียงแค่เจาะเลือดคุณแม่เพียง 10 มิลลิลิตรก็สามารถตรวจลักษณะทางพันธุกรรมของลูกได้ วิธีดังกล่าวนี้คุณแม่สามารถเข้ารับการตรวจได้เมื่อมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป การตรวจอาศัยหลักการวิเคราะห์หาลำดับของสารพันธุกรรมเพื่อตรวจสอบการเกินของโครโมโซมคู่ที่ 21 คู่ที่ 18 และ 13 และนอกจากนี้ยังสามารถตรวจความผิดปกติอื่นๆ ได้อีกเช่นความผิดปกติของโครโมโซมเพศ

การตรวจนิฟตี้ให้ข้อมูลความผิดปกติของโรคพันธุกรรมชนิดใดได้บ้าง?

เบื้องต้นการตรวจนิฟตี้จะเน้นกลุ่มความผิดปกติที่พบบ่อยคือ การมีโครโมโซมเกินมา 1 แท่ง เช่น กลุ่มดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) โครโมโซมคู่ที่ 13 เกินมา 1 แท่ง กลุ่มเอ็ดเวิร์ดซินโดรม (Edward’s Syndrome) โครโมโซมคู่ที่ 18 เกินมา 1 แท่ง และกลุ่มพาทัวซินโดรม (Patau syndrome) โครโมโซมคู่ที่ 13 เกินมา 1 แท่ง นอกจากนั้นยังสามารถตรวจโรคทางพันธุกรรมอื่นๆ เช่นความผิดปกติของโครโมโซมเพศ หรือแม้แต่การตรวจเพศทารกในครรภ์ 

*Microdeletions ตรวจหาความผิดปกติที่เกิดจากการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซมที่ทำให้เกิด  DiGeorge syndrome, 1p36 deletion syndrome, Prader-Willi syndrome/ Angelman syndrome, Cri-du-chat syndrome และ Wolf-Hirschhorn syndrome 

ตรวจไขมันในเลือด  ซิฟิลิส รักษา   ตรวจฮอร์โมน   ตรวจ ไวรัส ตับ อักเสบ บี ราคา  ตรวจธา ลั ส ซี เมีย   ตรวจเลือด สมัคร งาน ขอนแก่น ราคา   คลี น ค ตรวจเลือด ขอนแก่น

 ตรวจเลือด ไทรอยด์ ขอนแก่น   โรคติดต่อ เพศ สัมพันธ์ ขอนแก่น   ตรวจเลือด วัยรุ่น ขอนแก่น   ตรวจ เอดส์ ฟรี ขอนแก่น

 ตรวจ nipt ขอนแก่น  สถาน ที่ ตรวจเลือด ขอนแก่น เป็น ไข้ ไป ตรวจ hiv ได้ ไหม ตรวจ nift ขอนแก่น antigen rapid test kit  Antigen test kit   การรักษาโรคซิฟิลิส   ตรวจ dna เส้นผม ราคา  ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ   ใบรับรองโควิด   ตรวจ ATK   ตรวจกัญชาในปัสสาวะ   ราคา ตรวจ atk   ตรวจ atk ขอนแก่น ใบรับรอง   ยา รักษา หนอง ใน ผู้ชาย

 cd4   ตรวจ dna   หนองในเทียม   ตรวจเลือด หา สาร เสพ ติด   ตรวจเลือด นิรนาม   ตรวจ เลือด  นิ ฟ ตี้

ตรวจ dna ราคา เท่า ไหร่  khon kaen lab  ตรวจ สุขภาพ ใน ขอนแก่น   การตรวจดีเอ็นเอ  ที่ ตรวจ dna  ตรวจ ไทรอยด์ ราคา  โปรแกรม ตรวจ ก่อน แต่งงาน  ตรวจ nat ขอนแก่น  ตรวจ เชื้อ hiv ขอนแก่น ตรวจดาวน์ซินโดรม nipt  ตรวจสุขภาพ ขอนแก่นราม  ตรวจสุขภาพ ขอนแก่นราม ราคา  ตรวจ dna ราคา   ตรวจ atk มี ใบรับรอง ขอนแก่น

 Estradiol  aids disease   LAB   ตรวจ สุขภาพ ที่ไหน ดี   ตรวจ สุขภาพ ประ จํา ปี ราคา   ตรวจ สุขภาพ ราคา

 u lab  ตรวจ กรุ๊ป เลือด  โรคเอ๋อ  การ ตรวจเลือด hiv   ซิฟิลิส อาการ   ศูนย์ hiv ขอนแก่น  ตรวจ หา เอช ไอ วี ที่ ขอนแก่น  ตรวจ หา เชื้อ hiv เจาะ เลือด ตรวจ ครรภ์ คลีนิค คลี นิ ก นิรนาม ขอนแก่น  ตรวจเลือด ครรภ์ ขอนแก่น

 ตรวจ สุขภาพ ก่อน ตั้ง  ชุด ตรวจ hiv ร้าน ขาย ตรวจโครโมโซม ดาวน์ซินโดรม  Estradiol  ตรวจ สุขภาพ ประ จํา ปี ราคา  ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน  ตรวจปัสสาวะ  ตรวจ ไวรัส ตับ อักเสบ บี ราคา  ค ลิ นิ ค กามโรค ขอนแก่น  ศูนย์ hiv ขอนแก่น  แล็บ ค่า เลือด ของ คน ปกติ ตรวจเลือด ตรวจ การ ตั้ง ครรภ์ เจาะ เลือด ตรวจ ครรภ์ คลีนิค จำหน่าย ชุด ทดสอบ เอดส์  ตรวจ ซิฟิลิส กี่ วัน  ตรวจ สุขภาพ เบื้องต้น ราคา  ตรวจ สุขภาพ ใน ขอนแก่น  ตรวจเลือด ทั่วไป ราคา  อยาก ตรวจ เอดส์  ตรวจ nat ขอนแก่น  NIFTY  ตรวจเลือด หา สาร เสพ ติด  ตรวจเลือด ราคา  คลีนิค นิรนาม

 ตรวจ เอดส์  ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน  ขอนแก่นแลป คลีนิค lab ขอนแก่น ตรวจ เอดส์ รู้ ผล ทันที  ตรวจ กามโรค ขอนแก่น  ตรวจ เอดส์ ฟรี ขอนแก่น โปรแกรม ตรวจเลือด ตรวจ ซิฟิลิส ใน ขอนแก่นสถาน ที่ ตรวจเลือด ขอนแก่น

 DNA พ่อลูก  ราคา ตรวจเลือด  แล ป ตรวจเลือด  ตรวจ hiv ราคา  ตรวจสุขภาพทั่วไป   khon kaen lab  ตรวจ สุขภาพ ขอนแก่น  ตรวจเลือดฝากครรภ์  ตรวจเลือด สมัคร งาน ขอนแก่น ราคา การ ตรวจเลือด หา เชื้อ เอดส์ ตรวจ สุขภาพ ประ จํา ปี ขอนแก่น  ตรวจเลือด วัยรุ่น ขอนแก่น ตรวจ สุขภาพ ก่อน แต่งงาน รพ ขอนแก่น  แล็บ ขอนแก่น  ตรวจ ดาวน์ ซิ น โดร ม ราคา ตรวจ pcr hiv  นิรนาม ขอนแก่น  เจาะ เลือด ค่า ไต  ตรวจเลือด hiv ที่ไหน  u clinic lab  เจาะ เลือด ตรวจ hiv ขอนแก่น ตรวจ nift ขอนแก่น ฉีดฮอร์โมน  ตรวจสุขภาพ ขอนแก่นราม  ตรวจมะเร็งลำไส้  ตรวจมะเร็งตับ  ตรวจเบาหวาน  เจาะเลือด  ตรวจ hiv ขอนแก่น  การ ตรวจ หา เชื้อ hiv ขอนแก่น  ตรวจ std ที่ไหน  เบอร์ โทร คลีนิค นิรนาม

 lab ขอนแก่น  ตรวจ dna ราคา ยู แล ป ขอนแก่น LAB ตรวจ สุขภาพ ประ จํา ปี ตรวจเลือด  ตรวจ สุขภาพ ประ จํา ปี

 ตรวจ สุขภาพ ราคา  ตรวจ โรค เอดส์ ที่ ขอน แก่น ตรวจ เอดส์ ฟรี ขอนแก่น  ตรวจ hiv รพ กรุงเทพ ราคา  ตรวจ โรค แอด ราคา  คลี น ค ตรวจเลือด ขอนแก่น  ตรวจเลือด วัดผล ไทรอยด์ ต้อง งด อาหาร มั้ ย  กามโรค ขอนแก่น  ตรวจ หา ไทรอยด์ เจาะ เลือด ราคา ไม่ แพง ตรวจโรคติดต่อ  ตรวจ hiv ใกล้ ฉัน ที่ ตรวจ ดีเอ็นเอ ตรวจ สุขภาพ ตรวจเลือด ตรวจเลือด ราคา ตรวจเลือด hiv lab ตรวจเลือด  lab ตรวจเลือด ตรวจเลือด hiv ราคา ตรวจเลือด ราคา คลินิก lab clinic ตรวจเลือด lab ตรวจเลือด คลินิก ตรวจ lab lab  lab ขอนแก่น ตรวจเลือด สุขภาพ ศูนย์ lab แลบ ตรวจเลือด รพ ตรวจเลือด ตรวจ เลือด ตรวจเลือด สุขภาพ ราคา ตรวจ sle ราคา ตรวจเลือด ขอนแก่น ราคา ตรวจเลือด sle ราคา u clinic lab แผนก check up แพ็ก เก จ ตรวจ สุขภาพ ก่อน ตั้ง ครรภ์ ตรวจ bpo คือ ตรวจเลือด pantip u clinic ขอนแก่น โปรแกรม ตรวจ สุขภาพ รพ ห้อง lab คือ ตรวจเลือด ราคา pantip ตรวจ ตั้ง ครรภ์ โรง พยาบาล ราคา โปรแกรม ตรวจ สุขภาพ โรง พยาบาล ตรวจ คัด กรอง ก่อน ตั้ง ครรภ์ ตรวจ สุขภาพ รพ ลาดพร้าว ราคา เจาะ เลือด ตรวจ การ ตั้ง ครรภ์ ราคา แลบ lab ตรวจ hiv ขอนแก่น ตรวจเลือด ไขมัน ราคา ท้อง ตรวจเลือด lab เลือด ตรวจเลือด ครรภ์ ตรวจเลือด hiv คลินิก ตรวจเลือด หัวใจ ตรวจ คัด กรอง มะเร็ง ผู้ชาย ราคา ค่า ตรวจ hiv ตรวจ hiv คลินิก ราคา test ภูมิแพ้ ราคา ตรวจ hiv ราคา pantip สมิติเวช ราคา ตรวจ เลือด hiv ราคา ตรวจ เลือด hiv มะเร็ง ตรวจเลือด บริษัท lab ตรวจเลือด มะเร็ง ห้อง pcr ตรวจ uric acid คือ ตรวจเลือด hiv pantip hiv ตรวจ คลินิก ตรวจเลือด ตรวจ สุขภาพ ตรวจ สุขภาพ ตรวจเลือด แลบ ตรวจเลือด