สารก่อภูมิแพ้

แพ็กเกจตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ 36 ชนิด  3,000 บาท (Thailand Profile 36 Allergens + CCD marker  (J149) )

การตรวจเลือดหาสารก่อภูมิแพ้ด้วยความแม่นยําสูง (Specific lgE testing)  เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยในกลุ่มคนไทย 36 ชนิด แบบปริมาณ ที่ส่งผล ให้มีอาการดังนี้ 

1) Conjunctivitis 2) Rhinitis 3) Gastrointestinal problems  รอผล 2-3 วัน ประกอบด้วย


Bermuda grass หญ้าแพรก -ขึ้นบริเวณสนามหญ้า

Timothy grass หญ้าทิโมที-หญ้าแห้งเลี้ยงสัตว์

Johnson grass หญ้าปล้อง-ขึ้นตามที่ชื้นแฉะ

Cat ขี้รังแค ขน และน้ำลายแมว

Dog ขี้รังแค ขน และน้ำลายสุนัข

Hamster เยื่อบุผิวหนังหนูแฮมสเตอร์

Mites (D.p.) ไรฝุ่น ชนิด เทอโรนี

Mites (D.f.) ไรฝุ่น ชนิด ฟารานี

Cockroach,German แมลงสาบ สายพันธุ์เยอรมัน

Cockroach,American แมลงสาบ สายพันธุ์อเมริกัน

Cladosporium herbarum สปอร์เชื้อราชนิดคลาโดสปอเรียม เฮอบารัม

Aspergillus fumigatus สปอร์เชื้อราชนิดแอสเปอจิลัส ฟูมิกาตัส

Alternaria alternata สปอร์เชื้อราชนิด อัลเทอนาเรีย อัลเทอนาตา

Latex ยาง

Egg white ไข่ขาว

Egg yolk ไข่แดง

Cow’s Milk นมวัว

Codfish ปลาค๊อด (ปลาทะเล)

Crab ปูทะเลเปลือกแข็ง

Shrimp/Prawn กุ้งนาง, กุ้งลายเสือ, กุ้งทราย, กุ้งตะกาด

Salmon ปลาแซลมอน

Oyster หอยนางรม

Blue Crab ปูม้า

Squid ปลาหมึก

Ovalbumin โปรตีนในไข่ขาวชนิดโอวัลบูมิน (ชนิดไม่ทนความร้อน)

Ovomucoid โปรตีนในไข่ขาวชนิดโอโวมิวคอยด์ (ชนิดทนความร้อน)

α-Lactalbumin โปรตีนอัลฟาแลคตัลอัลบูมิน

β-Lactoglobulin โปรตีนเบต้าแลคโตกลอบูลิน

Casein โปรตีนเคซีน

Wheat flour แป้งสาลี

Gluten โปรตีนในแป้งสาลีชนิดกลูเตน

Peanut ถั่วลิสง

Ara h2 โปรตีนในถั่วลิสงชนิด rAra h2

Ara h9 โปรตีนในถั่วลิสงชนิด rAra h9

Soybean ถั่วเหลือง

Coconut มะพร้าว

CCD marker แถบบ่งชี้การเกิดปฏิกิริยาข้ามกลุ่ม


แพ็กเกจตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ที่พบบ่อยในกลุ่มเด็กเล็ก 27 ชนิด   3,000 บาท (Pediatric profile 27 allergens) (J108) 

เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยในกลุ่มเด็กเล็ก 27 ชนิด แบบปริมาณ ที่ส่งผล ให้มีอาการดังนี้ 1) Conjunctivitis 2) Rhinitis 3) Gastrointestinal problems รอผล 2-3 วัน ประกอบด้วย 


1) หญ้าผสม (Grass mix 

2; gx) ได้แก่ หญ้าทิโมที และหญ้าไรย์ 2) ต้นกําลังเสือโคร่ง (พบใน จ. น่าน) (t3) 

3) วัชพืช (w6) 

4) ไรฝุ่นบ้าน (D. pteronyssinus; d1) 

5) ไรฝุ่นบ้าน (D. farina; d2) 

6) รังแค ขน น้ําลายแมว (e1) 

7) รังแค ขน น้ําลายสุนัข (e2) 

8) รังแค ขน น้ําลายม้า (e3) 

9) เชื้อรา C. herbarium (m2) 

10) เชื้อรา A. fumigatus (m3) 

11) เชื้อรา A. alternata (m6) 

12) ไข่ขาว (Egg white; f1) 

13) ไข่แดง (Egg yolk; f75) 

14) นมวัว (Cow’s milk; f2) 

15) ปลาค็อต (f3) 

16) โปรตีนในนมวัวชนิดแอลฟ่าแลคตัลบูมิน nBos d4 – alpha- Lactalbumin (f76) 

17) โปรตีนในนมวัวชนิดเบต้าแลคโตกลอบูลิน nBos d5 – beta - Lactoglobulin (f77) 

18) โปรตีนในนมวัวชนิดเคซีน nBos d8 – Casein (f78) 

19) โปรตีน Bovine serum albumin (e204) 

20) แป้งสาลี (f4) 

21) ข้าว (f9) 

22) ถั่วเหลือง (f14) 

23) ถั่วลิสง (f13) 

24) ถั่วเฮเซล (f17) 

25) แครอท (f31) 

26) มันฝรั่ง (f35) 

27) แอปเปิ้ล (f49) 

28) CCD marker (CCD) 


ทำไมเด็กถึงควรต้องตรวจภูมิแพ้?

เพื่อที่คุณพ่อและคุณแม่จะได้ทราบว่าลูกน้อยของเราแพ้อะไรบ้าง จะได้ทำการหลีกเลี่ยงและเฝ้าระวัง รวมถึงการช่วยให้ผู้อื่น เช่น ครูที่โรงเรียน พี่เลี้ยง ได้รู้ด้วยว่าลูกของเราแพ้อะไร จากสมุดประจำตัวที่ระบุในรายการภูมิแพ้ เพราะเด็กอาจจะยังไม่สามารถสื่อสารในจุดนี้ได้ 

ภูมิแพ้อากาศและสิ่งแวดล้อม 20 ชนิด Inhalation Profiles 20 allergens    2,900 บาท (J240)

ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อากาศ/สิ่งแวดล้อม 20 ชนิด ได้แก่ 


ภูมิแพ้อาหารเฉียบพลัน (Specific IgE) 20 ชนิด Food Profiles 20 allergens   2,900 บาท (J245)

ตรวจภูมิแพ้ต่ออาหาร มากกว่า 20 ชนิด