ปกปิดข้อมูลคนไข้ 

ไม่ต้องระบุชื่อ-สกุลจริง

แพคเกจสุดคุ้ม 4 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ 1,000 บาท

ประกอบด้วย

โรคหนองในแท้ / หนองในเทียม  โดยวิธี rapid test 1,000 บาท

สามารถพบได้บ่อยมากเป็นอันดับแรกสุด คือ พบได้ประมาณ  40 - 50% ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

โรคหนองใน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ตรวจจากป้ายหนอง / ป้ายช่องคลอด / น้ำปัสสาวะ
หากผลบวก สามารถส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาฉีดยาฆ่าเชื้อต่อได้

หนองในแท้ / หนองในเทียม โดยวิธี PCR  2,000 บาท

โดยวิธีที่มีความไวสูง เจอเชื้อได้แม้ปริมาณน้อย ประกอบด้วย

ป้ายจากหนอง / ช่องคลอด /ทวารหนัก/  ปัสสาวะ


หนองในแท้ / หนองในเทียม/ HPV virus โดยวิธี PCR  2,500 บาท

โดยวิธีที่มีความไวสูง เจอเชื้อได้แม้ปริมาณน้อย ประกอบด้วย

ป้ายจากหนอง / ช่องคลอด /ทวารหนัก/  ปัสสาวะ

15 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   (15 pathogens ) 3,000 บาท

เทคนิค PCR multiplex  

SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES (STDs) 15 pathogens

ประกอบด้วย

หนองในเทียมChlamydia trachomatis

หนองในแท้Neisseria gonorrhoeae

หนองในเทียม Mycoplasma hominis

หนองในเทียมMycoplasma genitalium

พยาธิช่องคลอด Trichomonas vaginalis

หนองในเทียม Ureaplasma urealyticum

หนองในเทียม Ureaplasma parvum

เชื้อราในช่องคลอด Candida albicans

เชื้อราในช่องคลอด Candida glabrata

เชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด Gardnerella vaginalis

เริม ชนิดที่ 1 Herpes simplex virus type 1

เริม ชนิดที่ 2 Herpes simplex virus type 2

ซิฟิลิส Treponema pallidum

เชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด Group B Streptococcus

แผลริมอ่อนHaemophilus ducreyi

รอผล 1 วัน

HIV  ด้วยน้ำยารุ่นที่ 4 

ตรวจ HIV ด้วยน้ำยารุ่นที่ 4 สามารถตรวจหา HIV p24 Antigen และ HIV 1/2 Antibody   ตรวจเจอได้ตั้งแต่ 14-30 วันหลังมีความเสี่ยง  ให้คำปรึกษาทั้งก่อน-หลังตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมประสานงานส่งต่อรพ.ศรีนครินทร์ หรือ รพ.ขอนแก่นเพื่อรักษาต่อและรับยาต้านไวรัส 

HIV RNA PCR   (NAT)

ซิฟิลิส / กามโรค 

โดยวิธีหา Syphilis specific antibody ถ้าพบเชื้อจะตรวจหาปริมาณเชื้อ RPR titer ให้ต่อทันที

ซิฟิลิส (Syphilis) รอยโรคจะเป็นผื่นสีแดงเข้ม อาการเริ่มแรกมักพบตุ่ม เกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ ช่องปาก หัวนม ขาหนีบ อัณฑะ ตามจุดที่ติดเชื้อเมื่อผ่าน ามารถแพร่เชื้อได้ผ่านทางการสัมผัสผู้มีเชื้อทั้งการจูบ การสัมผัสแผล การมีเพศสัมพันธ์ การรับเลือดมาจากผู้ติดเชื้อ และการสัมผัสเข็มที่ติดเชื้อ เป็นต้น



ไวรัสตับอักเสบบี /ไวรัสตับอักเสบซี 


ไวรัสตับอักเสบ คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดบี-ซี สามารถติดต่อทางเลือด น้ำเชื้อ และน้ำหลั่งอย่างอื่น เช่น น้ำเหลือง เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง และมะเร็งตับ  

ไวรัสตับอักเสบ A  

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ ถือเป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อยอีกโรคหนึ่ง พบได้ในทุกอายุทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดยโอกาสเกิดโรคใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย โดยทั่วไปผู้ป่วยมักจะไม่ทราบมาก่อนว่ามีเชื้อนี้อยู่ในร่างกาย จะทราบได้ก็ต่อเมื่อไปตรวจร่างกายแล้วพบค่าการอักเสบของตับผิดปกติ และตรวจเลือดพบการติดเชื้อ เชื้อไวรัสตับอักเสบเอ เป็นสาเหตุของตับอักเสบ แต่ไม่ทำให้เกิดโรคเรื้อรัง 

สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางอุจจาระที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารและน้ำดื่ม  อาการโรคไวรัสตับอักเสบเอ

อาการโรคไวรัสตับอักเสบเอ

ไวรัสก่อโรคมะเร็งปากมดลูก HPV DNA test  

ตรวจคัดกรองกรองมะเร็งปากมดลูกเบื้องต้นด้วยการตรวจเชื้อ HPV จากปัสสาวะ
เจาะลึกระดับดีเอ็นเอเพื่อตรวจหาเชื้อเอชพีวี สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง 14 สายพันธุ์ คือสายพันธุ์ 16, 18 และเอชพีวี อีก 12 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักสูงถึง 99% ของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง 

เริม  (HSV)  

อาการของโรคจะเริ่มจากการเกิดตุ่มพองขนาดเล็กที่อาจจะแตกออกเป็นแผลเปิดและก่อให้เกิดความเจ็บปวด แต่แผลจะตกสะเก็ดและหายไปภายในเวลา 2-3 สัปดาห์ ในเพศชายจะปรากฏอาการของโรคบริเวณอวัยวะเพศ ถุงอัณฑะ หรือบริเวณสะโพกใกล้กับทวารหนัก ส่วนในเพศหญิงจะปรากฏอาการของโรคบริเวณช่องคลอด ทวารหนัก และสะโพก 

ตรวจภูมิ โรคหัดเยอรมัน (Rubella IgG) 


ตรวจภูมิ โรคหัดเยอรมัน (Rubella IgG) 


ปริมาณ CD4  

ปริมาณของ CD4 จะใช้วิธีการตรวจเลือดเพื่อหาเซลล์ CD4 โดยค่าที่วัดได้จะบ่งบอกสภาพภูมิคุ้มกันของร่างกาย เซลล์ CD4 ยิ่งต่ำ ภูมิคุ้มกันยิ่งบกพร่องมากเท่านั้น  CD4 ได้ที่ระดับน้อยกว่า 200 ซึ่งมีโอกาสเป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาสได้ง่าย เนื่องจากภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งรุนแรงจนอาจถึงขั้นเสียชีวิต  รอผล 3 วัน

ปริมาณเชื้อ HIV viral load  

ปริมาณเชื้อ HIV ในเลือด (HIV viral load) คือ จำนวนของเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดปริมาณ 1 มิลลิลิตร (cells/cu.mm.)

เมื่อไหร่ที่ปริมาณเชื้อเอชไอวีในเลือด เหลือน้อยกว่า 50 ตัว(ก๊อบปี้) ต่อ 1 มิลลิลิตรของเลือด ทางการแพทย์เรียกว่า เป็นสถานการณ์ “ควบคุมไวรัสไว้ได้” 

การมีปริมาณเชื้อเอชไอวีในเลือดสูง เป็นตัวบอกว่า ยาที่ผู้ติดเชื้อกิน ไม่สามารถควบคุมเชื้อไวรัสเอชไอวีไม่ให้ก๊อบปี้ตัวเพิ่มได้  รอผล 3-5 วัน

ปริมาณเชื้อไวรัสตับบี HฺBV viral load  

ปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเลือด ในเลือดปริมาณ 1 มิลลิลิตร  (HCV viral load) หน่วยเป็น (cells/mL)


ปริมาณเชื้อไวรัสตับบี HฺCV viral load  

ปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในเลือด ในเลือดปริมาณ 1 มิลลิลิตร  (HCV viral load) หน่วยเป็น (cells/mL)


การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อรา Cryptococcus 

โรคคริปโตคอกโคซิส(Cryptococcosis )  เป็นโรคที่พบสูงขึ้นในคนที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำ เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ โรคเอดส์, ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ให้ยาเคมีบำบัด, ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะที่ได้ยากดภูมิคุ้มกัน(เช่น ยา Cyclosporine), ผู้ป่วยได้ยาสเตียรอยด์นานต่อเนื่อง (เช่น ยา Corticosteroid), และผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮอดจ์กิน, ซึ่ง โรคคริปโตคอกโคซิส สามารถพบได้ทุกเพศและทุกวัย 

อาการจากอวัยวะที่พบมีการติดเชื้อบ่อยเท่านั้น เช่น

ก. ปอดบวม/ ปอดอักเสบ: อาการที่พบได้คือ

ข. สมองอักเสบ และ/หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และ/หรือ ไขสันหลังอักเสบ: อาการที่พบได้ คือ

ค. ลูกตาอักเสบ: เชื้อมักลุกลามเข้าลูกตา เข้าจอตา ส่งผลให้

ง. ผิวหนังอักเสบ: อาการที่พบ คือ


การตรวจหาวัณโรคแฝงโดยวิธี IGRAs (Quantiferon TB Gold Test)  4,000 บาท

การตรวจหาเชื้อวัณโรคในระยะแฝง (Interferon gamma release assay: IGRA) เป็นการตรวจหาเชื้อวัณโรคในระยะแฝงที่สามารถระบุได้ว่าผู้ป่วยมีเชื้อวัณโรคภายในร่างกายหรือไม่


 - ไม่ต้องอดอาหาร ก่อนเจาะเลือด

 - วิธีนี้ สามารถใช้ตรวจได้ ทั้งผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคแบบแฝง และแบบมีอาการ

 - กรณีผลตรวจ เป็นลบ (Negative) สามารถสรุปได้ว่า ไม่พบการติดเชื้อวัณโรค

 - กรณีผลตรวจ เป็นบวก (Positive) สามารถสรุปได้ว่า พบการติดเชื้อวัณโรค


โควิด/ATK 

ไข้หวัดใหญ่/ Influ A+B 

ไวรัสอาร์ เอส วี/ RSV Ag 

ไข้เลือดออก/ Dengue Ns1 / IgG / IgM

ตรวจไขมันในเลือด  ซิฟิลิส รักษา   ตรวจฮอร์โมน   ตรวจ ไวรัส ตับ อักเสบ บี ราคา  ตรวจธา ลั ส ซี เมีย   ตรวจเลือด สมัคร งาน ขอนแก่น ราคา   คลี น ค ตรวจเลือด ขอนแก่น

 ตรวจเลือด ไทรอยด์ ขอนแก่น   โรคติดต่อ เพศ สัมพันธ์ ขอนแก่น   ตรวจเลือด วัยรุ่น ขอนแก่น   ตรวจ เอดส์ ฟรี ขอนแก่น

 ตรวจ nipt ขอนแก่น  สถาน ที่ ตรวจเลือด ขอนแก่น เป็น ไข้ ไป ตรวจ hiv ได้ ไหม ตรวจ nift ขอนแก่น antigen rapid test kit  Antigen test kit   การรักษาโรคซิฟิลิส   ตรวจ dna เส้นผม ราคา  ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ   ใบรับรองโควิด   ตรวจ ATK   ตรวจกัญชาในปัสสาวะ   ราคา ตรวจ atk   ตรวจ atk ขอนแก่น ใบรับรอง   ยา รักษา หนอง ใน ผู้ชาย

 cd4   ตรวจ dna   หนองในเทียม   ตรวจเลือด หา สาร เสพ ติด   ตรวจเลือด นิรนาม   ตรวจ เลือด  นิ ฟ ตี้

ตรวจ dna ราคา เท่า ไหร่  khon kaen lab  ตรวจ สุขภาพ ใน ขอนแก่น   การตรวจดีเอ็นเอ  ที่ ตรวจ dna  ตรวจ ไทรอยด์ ราคา  โปรแกรม ตรวจ ก่อน แต่งงาน  ตรวจ nat ขอนแก่น  ตรวจ เชื้อ hiv ขอนแก่น ตรวจดาวน์ซินโดรม nipt  ตรวจสุขภาพ ขอนแก่นราม  ตรวจสุขภาพ ขอนแก่นราม ราคา  ตรวจ dna ราคา   ตรวจ atk มี ใบรับรอง ขอนแก่น

 Estradiol  aids disease   LAB   ตรวจ สุขภาพ ที่ไหน ดี   ตรวจ สุขภาพ ประ จํา ปี ราคา   ตรวจ สุขภาพ ราคา

 u lab  ตรวจ กรุ๊ป เลือด  โรคเอ๋อ  การ ตรวจเลือด hiv   ซิฟิลิส อาการ   ศูนย์ hiv ขอนแก่น  ตรวจ หา เอช ไอ วี ที่ ขอนแก่น  ตรวจ หา เชื้อ hiv เจาะ เลือด ตรวจ ครรภ์ คลีนิค คลี นิ ก นิรนาม ขอนแก่น  ตรวจเลือด ครรภ์ ขอนแก่น

 ตรวจ สุขภาพ ก่อน ตั้ง  ชุด ตรวจ hiv ร้าน ขาย ตรวจโครโมโซม ดาวน์ซินโดรม  Estradiol  ตรวจ สุขภาพ ประ จํา ปี ราคา  ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน  ตรวจปัสสาวะ  ตรวจ ไวรัส ตับ อักเสบ บี ราคา  ค ลิ นิ ค กามโรค ขอนแก่น  ศูนย์ hiv ขอนแก่น  แล็บ ค่า เลือด ของ คน ปกติ ตรวจเลือด ตรวจ การ ตั้ง ครรภ์ เจาะ เลือด ตรวจ ครรภ์ คลีนิค จำหน่าย ชุด ทดสอบ เอดส์  ตรวจ ซิฟิลิส กี่ วัน  ตรวจ สุขภาพ เบื้องต้น ราคา  ตรวจ สุขภาพ ใน ขอนแก่น  ตรวจเลือด ทั่วไป ราคา  อยาก ตรวจ เอดส์  ตรวจ nat ขอนแก่น  NIFTY  ตรวจเลือด หา สาร เสพ ติด  ตรวจเลือด ราคา  คลีนิค นิรนาม

 ตรวจ เอดส์  ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน  ขอนแก่นแลป คลีนิค lab ขอนแก่น ตรวจ เอดส์ รู้ ผล ทันที  ตรวจ กามโรค ขอนแก่น  ตรวจ เอดส์ ฟรี ขอนแก่น โปรแกรม ตรวจเลือด ตรวจ ซิฟิลิส ใน ขอนแก่นสถาน ที่ ตรวจเลือด ขอนแก่น

 DNA พ่อลูก  ราคา ตรวจเลือด  แล ป ตรวจเลือด  ตรวจ hiv ราคา  ตรวจสุขภาพทั่วไป   khon kaen lab  ตรวจ สุขภาพ ขอนแก่น  ตรวจเลือดฝากครรภ์  ตรวจเลือด สมัคร งาน ขอนแก่น ราคา การ ตรวจเลือด หา เชื้อ เอดส์ ตรวจ สุขภาพ ประ จํา ปี ขอนแก่น  ตรวจเลือด วัยรุ่น ขอนแก่น ตรวจ สุขภาพ ก่อน แต่งงาน รพ ขอนแก่น  แล็บ ขอนแก่น  ตรวจ ดาวน์ ซิ น โดร ม ราคา ตรวจ pcr hiv  นิรนาม ขอนแก่น  เจาะ เลือด ค่า ไต  ตรวจเลือด hiv ที่ไหน  u clinic lab  เจาะ เลือด ตรวจ hiv ขอนแก่น ตรวจ nift ขอนแก่น ฉีดฮอร์โมน  ตรวจสุขภาพ ขอนแก่นราม  ตรวจมะเร็งลำไส้  ตรวจมะเร็งตับ  ตรวจเบาหวาน  เจาะเลือด  ตรวจ hiv ขอนแก่น  การ ตรวจ หา เชื้อ hiv ขอนแก่น  ตรวจ std ที่ไหน  เบอร์ โทร คลีนิค นิรนาม

 lab ขอนแก่น  ตรวจ dna ราคา ยู แล ป ขอนแก่น LAB ตรวจ สุขภาพ ประ จํา ปี ตรวจเลือด  ตรวจ สุขภาพ ประ จํา ปี

 ตรวจ สุขภาพ ราคา  ตรวจ โรค เอดส์ ที่ ขอน แก่น ตรวจ เอดส์ ฟรี ขอนแก่น  ตรวจ hiv รพ กรุงเทพ ราคา  ตรวจ โรค แอด ราคา  คลี น ค ตรวจเลือด ขอนแก่น  ตรวจเลือด วัดผล ไทรอยด์ ต้อง งด อาหาร มั้ ย  กามโรค ขอนแก่น  ตรวจ หา ไทรอยด์ เจาะ เลือด ราคา ไม่ แพง ตรวจโรคติดต่อ  ตรวจ hiv ใกล้ ฉัน ที่ ตรวจ ดีเอ็นเอ ตรวจ สุขภาพ ตรวจเลือด