แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปีพื้นฐาน 1,000 บาท

เหมาะสำหรับบุคลทั่วไป อายุ 30 ปีขึ้นไป


การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้) แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปีผู้ใหญ่  2,500 บาท

เหมาะสำหรับบุคลทั่วไป อายุ 30 ปีขึ้นไป


การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้) 


แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ 3,500 บาท

เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ 45 ปีขึ้นไป


การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)